First things first: wat is SEDS?

Voor we SEDS vergelijken met andere systemen, is het misschien wel handig te vertellen wat SEDS precies doet.
SEDS is een bron-onafhankelijk systeem dat collectieve wooneenheden op een duurzame en energie-efficiënte manier voorziet van warm water, verwarming en passieve koeling. Het systeem is al rendabel vanaf 15 wooneenheden. Ideaal dus als collectief verwarmingssysteem in residentiële nieuwbouwprojecten.

Collectieve verwarming, welke systemen zijn er?

Gasboiler en Combilus

Beginnend bij de minst duurzame oplossingen, zijn er de gasboiler en combilus. Deze systemen vragen bij aanschaf de kleinste investering. Maar – dankzij hun lage energie-efficiëntie, hoge uitstoot, de hoge gasprijzen, en het ontbreken van een koelingssysteem – komen ze alsnog als duurste uit de test.
De gasboiler en combilus nemen we dus verder niet mee in de vergelijking. Bijna elk verwarmingssysteem is zowel economisch als ecologisch een slimmere keuze. Daar zit voor SEDS dus weinig uitdaging in.

Lucht/water warmtepomp

Lucht/water warmtepompen hebben ook een relatief lage aankoopprijs. In tegenstelling tot de vorige voorbeelden, zijn zij echter veel duurzamer. Om het systeem verder te verduurzamen, kan het worden aangesloten op een PV-installatie.

BTES-systemen

BTES (Borehole Thermal Energy Storage), ook bekend als geothermische energie, is een zeer duurzame methode om gebouwen te voorzien van verwarming en passieve koeling.
Er is echter wel een extra aansluiting nodig voor de warmwatervoorziening. Dat kan met een elektrische boiler of een booster warmtepomp, eventueel aangedreven door zonne-energie.

SEDS

SEDS is volledig bron-onafhankelijk. Het systeem kan dus hybride gekoppeld worden met om het even welke (groene) energiebron. Vandaag wordt SEDS voornamelijk gecombineerd met BTES- en PV-systemen.

 

Welk verwarmingssysteem is het goedkoopste?

Om te bepalen welk systeem het voordeligst is, kijken we naar de TCO (Total Cost of Ownership) over 20 jaar. Om die te berekenen, vergelijken we verschillende factoren: de aankoopprijs van elk systeem (inclusief een PV-installatie), het EPB, de OPEX en de jaarlijkse CO₂-uitstoot.

CAPEX collectieve verwarming

Tegenwoordig worden veel collectieve verwarmingssystemen (gedeeltelijk) aangedreven door zonne-energie. We vergelijken de aankoopprijs van elk systeem dus steeds inclusief een PV-installatie van 35,5 kWp. Zo zou elke wooneenheid 500W zonne-energie krijgen.
In die opstelling vragen SEDS en een BTES-systeem met warmtepomp de grootste investering. De systemen met de laagste aankoopprijs zijn: de lucht/waterpomp en geothermie met een elektrische boiler.

EPB

In essentie staan het EPB (EnergiePrestatie en Binnenklimaat) los van de prijs van een verwarmingssysteem. Maar de energieprestaties van het systeem dragen wel bij aan het E-peil van een gebouw.
Behaalt een gebouw een E-peil onder 20, dan moeten bewoners 5 jaar lang maar de helft van hun onroerende voorheffing betalen. Is het E-peil onder 10, dan zijn ze zelfs 5 jaar volledig vrijgesteld van onroerende voorheffing.
Op die manier komt een duurzaam verwarmingssysteem – ondanks de hogere aankoopprijs – vaak alsnog voordeliger uit.

Hoe zit dat voor SEDS?

Gecombineerd met een BTES- en PV-installatie van 35,5 kWp, kan SEDS een E-peil van 15 behalen. Met 100 kWp aan zonne-energie, kan dat zelfs een E-peil van 1 worden. Bijna energieneutraal wonen dus. Én 5 jaar volledig vrijgesteld van onroerende voorheffing.
Wat energie-efficiëntie betreft, komt alleen een BTES-systeem met warmtepomp in de buurt, met een E-peil tussen 15 en 19.

OPEX in het eerste jaar

Hoe zit het met de jaarlijkse vaste kosten van elk verwarmingssysteem? We vergeleken de systemen op basis van netkosten, onderhoud, reparaties en eventuele groenestroomcertificaten (GSC).
Een BTES-systeem met elektrische boiler gebruikt – in vergelijking met de andere systemen – het meeste netenergie en komt dus het duurste uit.
De andere verwarmingssystemen gebruiken allemaal relatief weinig netenergie.
Dankzij de GSC en een groot aantal fixed benefits, komt SEDS met een 100 kWp PV-installatie het goedkoopst uit.

Jaarlijkse CO₂ uitstoot

Ook de CO₂-uitstoot, staat op zich los van de kosten aan een verwarmingssysteem. Het draagt wél bij aan de eventuele vrijstelling van onroerende voorheffing.
We vergelijken elk verwarmingssysteem in combinatie met een PV-installatie. Zonne-energie werkt compenserend en kan je dus aftrekken van de CO₂-uitstoot.
Zoals eerder gezegd verbruikt een opstelling met BTES-systeem en elektrische boiler het meeste elektriciteit. Dit systeem genereert dus jaarlijks ook de grootste hoeveelheid CO₂.
Dankzij zijn slimme sturing en energie-efficiëntie stoot SEDS het minst uit van alle systemen. En beter nog: in combinatie met 100 kWp zonne-energie is SEDS zo goed als CO₂-neutraal. Helemaal klaar voor de toekomst!

Welk collectief verwarmingssysteem is het goedkoopste?

Eerlijk is eerlijk, SEDS integreren in je nieuwbouwproject vergt een zekere investering. Maar zijn levensduur, reparatiegemak, lage jaarlijkse kosten, energieprestatiecertificaten en energie-efficiëntie, maken het alsnog de voordeligste oplossing op de markt. Met de laagste TCO over 20 jaar, komt SEDS goedkoper uit dan eender welk collectief verwarmingssysteem. Duurzaam én niet duurzaam.

Goedkoopste verwarming appartement

*Cijfers uit een onafhankelijk onderzoek van Sureal. Bekijk hier het volledige onderzoek.

 

Energieneutraal wonen mogelijk én toegankelijk maken?
Partner with SEDS

Vergelijkbaar nieuws

Energiefactuur verlagen met SEDS

Verlaag de energiefactuur van je nieuwbouwproject met SEDS

Het valt niet te ontkennen, de energieprijzen blijven maar stijgen en dat merken steeds meer mensen aan hun energiefactuur. Huis-, tuin- en keukentips om je verbruik te doen dalen zijn vaak druppels op een gloeiende plaat. Ben je op zoek naar een structurele en duurzame oplossing die je energiefactuur significant doet dalen? Maak kennis met SEDS.

Artikel lezen
Peak shaving

Peak shaving voor CO₂ -neutraal wonen

Ons energieverbruik varieert sterk gedurende de dag. Die wisselende netbelasting zorgt voor een hoge CO₂-uitstoot. Daarom worden netkosten sinds begin 2022 berekend op basis van je piekverbruik in plaats van je algemene energieverbruik. De vraag is dus: hoe kunnen we energiepieken vermijden zonder aan comfort in te boeten? SEDS realiseert het dankzij slimme peak shaving.

Artikel lezen