SEDS klaar voor de toekomst – Eric Severyns

Maar wat is SEDS nu juist? SEDS staat voor Sustainable Energy Distribution System. Het is een future-proof systeem dat collectieve wooneenheden op een energie-efficiënte manier voorziet van warm water en een seizoensgebonden comforttemperatuur. 

“We gaan aan passieve koeling doen. Warmte die uit het appartement wordt gehaald, wordt gebruikt voor de aanmaak van sanitair warm water en overschotten worden in de bodem gestockeerd. Die overschotten worden dan weer in de winter gebruikt om de appartementen opnieuw te verwarmen”, zegt Eric. 

SEDS wil maximaal comfort bieden aan de bewoners en dat op de meest duurzame manier. Het systeem is dan ook volledig circulair opgezet. Verder kan de installatie ook gekoppeld worden aan zonnepanelen. Op die manier kan zonne-energie worden omgezet in elektriciteit. Die kan dan gebruikt worden om de systemen te laten werken zonder dat er nood is aan energie van centrales of aan fossiele brandstoffen. “Na verloop van tijd willen we ook gebruik gaan maken van waterstof, als de tijd daar rijp voor is”, legt Eric uit. 

Maar hoe gaan ze nu precies te werk? Eric Severyns legt het je uit in onderstaand filmpje.

 

Film – Eric Severyns

Transcriptie

Het overgrote deel van de CO2-uitstoot komt van woongebouwen. Daarop ingrijpen en die woongebouwen energiezuiniger maken, dat gaat een enorme bijdrage leveren naar het CO2-neutraal worden van onze maatschappij toe. Iets wat in bepaalde klimaatdoelstellingen tegen 2050 beoogt wordt, is dat grotere collectieve gebouwen ‘off-grid’ zouden moeten kunnen draaien. Het SEDS systeem is daarbij volgens mij een zeer belangrijke schakel die nu al die gebouwen kan klaarmaken voor de toekomst.
SEDS staat voor ‘Sustainable Energy Distribution System’. Wij willen maximaal comfort bieden aan de bewoners en dat op de meest duurzame manier. Het systeem is volledig circulair opgezet. Er worden materialen gebruikt die, ook na einde levensduur, volledig gerecycleerd kunnen worden. De basisgedachte is om energieverdeling te doen op de laagst mogelijke temperatuur. Dit enerzijds om geen energieverliezen te doen of minimale energieverliezen in het gebouw te hebben. Anderzijds om absoluut klaar te staan voor eender welke vorm van energie die er op dit moment is en die er in de komende 30 of 50 jaar zal komen. We zijn ook klaar om eventueel de overstap te maken in de centrale opwekkingsruimte naar waterstof wanneer die technologie zich zou ontwikkelen.

Met het gebruik van geothermie kunnen we verminderingen in de aan te kopen energie realiseren tot 60 à 70%. In bepaalde gevallen zelfs tot 90%. Er gaat een shift moeten gebeuren in de mindset van mensen om een hoog comfort te hebben met een aanvaardbaar energieverbruik en op termijn te bekomen tot een CO2- neutrale maatschappij. De grootste drempels zullen zoals steeds de financiële drempels zijn alsook de wil om financiële inspanningen te doen om daar te geraken. Maar het zijn niet alleen de gebouwen. Het zijn alle aspecten samen: de manier waarop gebouwd wordt, de manier waarop er met de zon omgegaan wordt, de manier waarop energie opgewerkt en verdeeld wordt… Maar het is enkel door die samenwerking dat we op deze manier projecten kunnen realiseren die ons kan leren hoe we het in de toekomst optimaal kunnen gaan uitbouwen en gaan doen.

Hybride warmtepomp: kiezen voor de toekomst?

Wat is een hybride warmtepomp?

Op social media, bij de bakker, tijdens etentjes met vrienden: de snel stijgende energiefacturen zijn zowat overal hét gespreksonderwerp vandaag. De hoge gasprijzen doen heel wat mensen nadenken over welk verwarmingssysteem ze nu moeten kiezen. Wellicht heb je ook al horen spreken over een hybride warmtepomp. Zo’n hybride verwarmingsinstallatie combineert in de meeste gevallen twee systemen: een klassieke gascondensatieketel en een elektrische warmtepomp. Het is een slim systeem dat de warmtepomp gebruikt om je basisbehoefte aan warm water te dekken en dat de gascondensatieketel enkel gebruikt als de warmtepomp er niet in slaagt om aan de vraag naar warmte te voldoen, bijvoorbeeld op koude dagen. Zo bespaar je op gas voor de verwarming van je woning en dat is natuurlijk goed nieuws voor je factuur. Maar je verlaagt tegelijk ook je CO2-uitstoot en dat is dan weer goed nieuws voor onze planeet.

 

Welke soorten warmtepompen bestaan er?

Op basis van de energiebron (grond, water of lucht) en het afgiftesysteem (water of lucht) kunnen we vier types warmtepompen onderscheiden: 

Lucht-luchtwarmtepompen

Halen warmte uit de buitenlucht en geven de warmte af aan de lucht van de ruimte die moet worden verwarmd.

Lucht-waterwarmtepompen

Halen warmte uit de buitenlucht en geven de warmte af aan het warmwatercircuit voor de verwarming.

Grond-waterwarmtepompen

Halen de warmte uit de grond en geven die af aan het water van het verwarmingscircuit.

Water-waterwarmtepompen

Halen de warmte uit het grondwater en geven die af aan het water van het verwarmingscircuit.

 

Hoe werkt een hybride warmtepomp? 

Een warmtepomp werkt op stroom en maakt gebruik van energie uit de grond, het water of de buitenlucht (gratis omgevingswarmte) om je woning te verwarmen. De hybride verwarmingsinstallatie berekent voortdurend wat op dat moment de meest duurzame en meest efficiënte methode is om je woning te verwarmen. Vraag je je af waarom het dan nog gecombineerd wordt met een gascondensatieketel? Op erg koude winterdagen kan het zijn dat je gascondensatieketel moet bijspringen om de gewenste comforttemperatuur te halen. Je hebt trouwens ook een CV-ketel of een ander systeem zoals een zonneboiler nodig voor je warm water in je badkamer en in je keuken.

 

Hybride warmtepomp en SEDS: een prima combinatie

Net als een hybride warmtepomp is ook het warmtesysteem SEDS een prima keuze als het gaat over duurzaamheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Maar wat is SEDS en hoe combineer je het met een warmtepomp? SEDS voorziet collectieve wooneenheden van sanitair, warm water en seizoensgebonden comforttemperatuur en dat met een innovatief en duurzaam systeem. Zo vormt het een kwalitatief én betaalbaar antwoord op de vervuilende en veel verbruikende verwarmingsinstallaties die vandaag in appartementsgebouwen gebruikt worden. Kort gezegd: SEDS zorgt voor een hoog wooncomfort met een laag energieverbruik. Dat klinkt goed, toch? 

Meer weten over SEDS

 

Kies voor de toekomst

Het unieke is dat SEDS brononafhankelijk werkt. Het kan gekoppeld worden aan aardgas, aan geothermische systemen, aan waterstof en dus ook aan een hybride installatie. Eén ding is vandaag zeker: niemand kan de toekomst voorspellen. Zullen de gasprijzen blijven stijgen of niet? Wat beslist de overheid over onze zonnepanelen? Komt er een doorbraak als het gaat over waterstof als brandstof? Voor SEDS maakt dat allemaal niet uit. Als er in je collectieve wooneenheid een ander systeem noodzakelijk wordt of als er iets moet gewijzigd worden aan het systeem, kan dit vrij eenvoudig worden uitgevoerd. Want er is alleen centraal een aanpassing nodig, niet in elke woning van het complex. 

“Niemand kan de toekomst voorspellen. Daarom kan je maar beter kiezen voor een systeem dat brononafhankelijk werkt. Zo blijf je flexibel.”

 

Wil je meer weten over SEDS en de combinatie met een warmtepomp? Wij maken graag tijd voor een persoonlijk gesprek. Zo kunnen we je op maat adviseren. Want elke situatie is uiteraard anders. 

Maak een afspraak

Verlaag de energiefactuur van je nieuwbouwproject met SEDS

Wat is SEDS?

‘Energieprijzen breken records, maar het kan nog altijd erger’ (De Standaard, 18 augustus 2022). De titel van het artikel is duidelijk en de rest van de tekst windt er ook geen doekjes om. ‘We moeten dringend maatregelen nemen om meer energie te besparen’, staat er. Maar wat kan je als architect, projectontwikkelaar, aannemer of eigenaar van een woning nu doen? Wel, je kan kiezen voor een systeem dat energie-efficiënt én toekomstbestendig is. SEDS staat voor Sustainable Energy Distribution System, een slim systeem dat collectieve wooneenheden op een energie-efficiënte manier voorziet van sanitair warm water en een seizoensgebonden comforttemperatuur. Praktisch gezien gaat het om vaste units per verdieping van het gebouw, telkens met een tank en een batterij.  

 

Duurzaam en 100% toekomstbestendig

Zonnepanelen, (hybride) warmtepompen, ketels op waterstof, ketels op aardgas… zie jij het bos nog door de bomen? Het is vaak heel moeilijk om te bepalen wat nu het beste en meest energievriendelijke systeem is om je woning te voorzien van verwarming en warm water. En wat het nog moeilijker maakt: wie weet wat er in de toekomst nog allemaal verandert? Architecten, projectontwikkelaars en aannemers zijn dan ook zeer blij om te horen dat het SEDS-systeem op elke energiebron kan worden aangesloten, en zelfs op een combinatie van energiebronnen. Het is een 100% toekomstbestendig systeem, dat makkelijk even oud wordt als het gebouw zelf. Dat is pas duurzaam. Bovendien zijn de SEDS-units gemaakt van gerecycleerd materiaal en zijn ze makkelijk te herstellen. Bij eventuele problemen stuurt het systeem automatisch een melding naar een technieker. Als dat niet makkelijk en comfortabel is voor de bewoners? 

 

Hoe werkt het?

Leuk weetje: de SEDS-unit werkt al vanaf zijn installatie tijdens de ruwbouwfase. Ook goed om te weten is dat verwarming en sanitair water bij SEDS worden opgesplitst. In een klassieke stookplaats wordt water continu tot 65 à 70° verwarmd en door de leidingen gestuurd, over grote lengtes. Dat gaat gepaard met een hoog energieverbruik, maar ook met verdeelverliezen en een relatief laag wooncomfort. SEDS doet het op een andere manier. Het stuurt in de zomer koel water van 17° door het systeem en zorgt zo voor een energie-efficiënte verkoeling binnen. In de winter hebben we natuurlijk warmte nodig in onze woningen en wordt er water van 40° rondgepompt. In de tussenseizoenen werken we met water van 25°. Dat is op zich al een belangrijke energie-efficiënte maatregel. Bijkomend voordeel is dat leidingen in een standaard woning veel korter zijn, waardoor de leidingverliezen veel kleiner zijn.  

 

Warmtepomp voor elke woonunit

Natuurlijk is er een hogere temperatuur nodig om warm water uit je keuken- en douchekraan te laten komen. Dat lost SEDS op door elke woonunit te voorzien van een booster warmtepomp. Zo warmt SEDS enkel het water op dat effectief gebruikt wordt. En dat is een significante besparing tegenover traditionele systemen die werken met constant hoge temperaturen.  

 

Legionella krijgt geen kans

SEDS werkt met lage watertemperaturen. Dat is energiezuinig, maar brengt wel een andere uitdaging mee: de legionellabacterie. Die voelt zich het best in water tussen 20 en 50°. Je hebt het wellicht al gehoord: collectieve boilersystemen zijn er heel vatbaar voor. SEDS niet en dat is dankzij zijn innovatieve legionella-proof systeem. 

 

Bewoner blijft baas

SEDS is een collectief systeem, maar dankzij een thermostaat in elke woonunit blijf je als bewoner zelf controle houden over je kamertemperatuur. Daarnaast zorgt SEDS met slimme sturing en energiebuffers voor een minimale behoefte aan energie en dat merk je op je energiefactuur. Tegelijk resulteert het in een goede EPB-score (verplicht bij een nieuwbouwproject) en een laag E-peil, en dat zorgt er natuurlijk voor dat je woning meer waard is.

 

Wie betaalt de factuur? 

Bij SEDS betaalt elke bewoner voor zijn eigen verbruik. Daarbij komen nog de onderhouds- en werkingkosten voor de gemeenschappelijke, centrale installatie. Belangrijk om te weten is dat SEDS, in het geval van ESCO (Energy Service Company) alleen factureert aan de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME). Die staat dan in voor de verdeling van de kosten.

Je merkt het, SEDS heeft tal van troeven. Wil je er meer over weten en hoe je het kan integreren in nieuwbouwprojecten?

Partner with SEDS

Een collectief warmtenet als duurzame energieverdeling

De nadelen van gebruikelijke warmtesystemen

De centrale opwekking met een interne verdeling van warmte wordt vaak de meest voor de hand liggende oplossing. De momenteel gebruikelijke systemen hebben echter een aantal significante nadelen. Wanneer ook de warmte voor het sanitair warm water centraal opgewekt wordt, zal de verdeling per definitie 365/24 op hoge temperatuur (> 65°C) moeten gebeuren. Voor niet compacte gebouwen brengt dit vanaf het ontwerp al een EPB probleem met zich mee, lange verdeelleidingen hebben een enorme impact op het E-peil.

Anderzijds leert de ervaring met dergelijke gebouwen in gebruik dat de impact op het E-peil niet onterecht is, uitbaters van gebouwen met dergelijke systemen ondervinden zeer veel problemen met de verantwoording van de hoge stookkosten te wijten aan de verdeelverliezen.

 

Beperkt zomercomfort in huidige generatie gebouwen

Steeds vaker zien we in de gebouwen van de huidige generatie problemen betreffende het zomercomfort. De externe afkoeling ’s nachts is zeer sterk afgenomen door de doorgedreven isolatie en luchtdichtheid waardoor over een veel langere periode de interne warmtewinsten en de zonnewinsten zorgen voor oververhitting. Wanneer bijkomend een warmteverdeelnet 365/24 extra warmte afgeeft, verdeelnetten met 10 kW warmteverlies zijn eerder regel dan uitzondering, komt dit het zomercomfort zeker niet ten goede.

 

Fossiele brandstoffen = Verleden tijd

Eén van de redenen om de individuele CV ketel te bannen is de nakende uitstap uit fossiele brandstoffen. Echter laten de huidige verdeelsystemen op hoge temperatuur deze uitstap enkel toe door aankoppeling op een extern warmtenet. Alle vormen van toepasbare hernieuwbare energie op gebouwniveau zullen stranden op een te hoge retourtemperatuur bij een combilussysteem.

 

SEDS, een nuttige investering

Omdat SEDS evenlang meegaat als de levensduur van uw gebouw is het een investering die interessant is voor al uw partners.

We presenteren ons systeem graag persoonlijk met een duidelijke presentatie, zodat u een antwoord krijgt op al uw vragen.

Maak een afspraak

Passieve koeling: energievriendelijk genieten van frisse temperaturen

Duurzaam verkoelen

In je Facebookfeed, in je krant, op TikTok… als er hete temperaturen voorspeld worden, duiken ze overal op: de lijstjes met tips om verkoeling te brengen. IJsjes eten, je douchen met lauw water, je beddengoed in de diepvriezer leggen… Ook zal het allemaal wel deugd doen, het zijn uiteraard kortetermijnoplossingen. En andere oplossingen verbruiken dan weer heel wat stroom. Gelukkig bestaat er ook een duurzaam systeem waarbij je geniet van koele temperaturen in huis, zonder dat je je blauw betaalt aan energiekosten. We laten je graag kennismaken met passieve koeling. 

Airconditioning vreet energie

Eerst hebben we het even over systemen die momenteel gangbaar zijn om je huis te verkoelen. Van eenvoudige ventilatoren tot complexe airconditioningsystemen, er bestaat al heel wat op de markt. Maar het grote nadeel is dat deze systemen heel wat stroom verbruiken. Een airco werkt namelijk zoals een koelkast: het onttrekt warme lucht uit de ruimte en blaast koude lucht de ruimte weer in. Alleen heeft de koelkast een veel kleinere ruimte te koelen, terwijl een airco een volledige ruimte of zelfs een hele woning moet zien te koelen. Je begrijpt dat dit heel wat energie vreet en dat je de gevolgen daarvan ziet op je stroomfactuur. Want hoe meer mensen airconditioning en dus energie gebruiken, hoe duurder de elektriciteit wordt. 

Actieve koeling met een warmtepomp

Het klinkt wellicht contradictorisch, maar een warmtepomp kan in vele gevallen ook gebruikt worden om te koelen. Het gaat hier, net zoals bij de airconditioning, om actieve koeling: het werkingsproces van de warmtepomp wordt omgekeerd. In plaats van warme af te geven aan de woning, haalt de compressor warmte uit de woning door bijvoorbeeld water van 17° door het vloerverwarmingsysteem te sturen. Dit water zal warmte opnemen en die afgeven aan de buitenlucht, in een lucht-watersysteem. Deze manier van koelen is een stuk energiezuiniger dan een airco, maar de compressor moet nog steeds energie leveren. Dat kan resulteren in een verrassend hoge energiefactuur. 

Wat is passieve koeling?

Veel energievriendelijker is passieve koeling. We noemen dit ook weleens natuurlijke koeling, omdat het systeem de koelte gebruikt die in de bodem is opgeslagen. Bij passieve koeling wordt de compressor van de warmtepomp uitgeschakeld, enkel de circulatiepomp is actief door het koele bodemwater (17°) door de leidingen van je woning te verplaatsen. Passieve koeling is daarom heel energiezuinig, want er is enkel elektriciteit nodig om de circulatiepomp te laten werken. Met dit systeem kunnen we garanderen dat de temperatuur in je woning rond de 21° blijft en maximaal tot 25° stijgt op de heetste dagen. Bijkomend voordeel: door de eenvoudige werking (er wordt dus enkel maar koel water door je systeem gestuurd) is het bijna onderhoudsloos. 

Passieve koeling dankzij SEDS

Heb je plannen om te verhuizen naar een woning of appartement met een collectieve verwarmingsinstallatie? En wil je genieten van de voordelen van passieve koeling? SEDS (Sustainable Energy Distribution System) is een brononafhankelijk systeem dat collectieve wooneenheden op een duurzame en energie-efficiënte manier voorziet van warm water, verwarming en van passieve koeling, als je het koppelt met een systeem dat hierin kan voorzien, zoals bijvoorbeeld een geothermisch systeem. SEDS integreren in je nieuwbouwproject vergt een zekere investering. Dankzij de levensduur, de lage jaarlijkse kosten, het reparatiegemak en energie-efficiëntie, is collectieve verwarming een erg voordelige oplossing.

Hoe werkt het? 

De SEDS-unit zal lokaal (in elk appartement van het complex) warm water aanmaken voor het sanitair, waardoor de verdeeltemperatuur enorm beperkt kan worden. In conventionele stookruimtes wordt water het hele jaar door verwarmd tot 60° à 70°. Bij SEDS is 40° al voldoende om de koudste winterprikken op te vangen. En tijdens de zomer zorgt het water van 17° voor een heerlijk koele temperatuur in je woning. Genieten maar! Ontdek meer over de werking van een buffervat.

Hete zomers zullen veel vaker voorvallen, voorspellen wetenschappers. Investeren in SEDS zal je je daarom niet beklagen.  Energieneutraal wonen mogelijk én toegankelijk maken?

Partner with SEDS

Collectieve verwarming: wat is de goedkoopste optie?

First things first: wat is SEDS?

Voor we SEDS vergelijken met andere systemen, is het misschien wel handig te vertellen wat SEDS precies doet.
SEDS is een bron-onafhankelijk systeem dat collectieve wooneenheden op een duurzame en energie-efficiënte manier voorziet van warm water, verwarming en passieve koeling. Het systeem is al rendabel vanaf 15 wooneenheden. Ideaal dus als collectief verwarmingssysteem in residentiële nieuwbouwprojecten.

Collectieve verwarming, welke systemen zijn er?

Gasboiler en Combilus

Beginnend bij de minst duurzame oplossingen, zijn er de gasboiler en combilus. Deze systemen vragen bij aanschaf de kleinste investering. Maar – dankzij hun lage energie-efficiëntie, hoge uitstoot, de hoge gasprijzen, en het ontbreken van een koelingssysteem – komen ze alsnog als duurste uit de test.
De gasboiler en combilus nemen we dus verder niet mee in de vergelijking. Bijna elk verwarmingssysteem is zowel economisch als ecologisch een slimmere keuze. Daar zit voor SEDS dus weinig uitdaging in.

Lucht/water warmtepomp

Lucht/water warmtepompen hebben ook een relatief lage aankoopprijs. In tegenstelling tot de vorige voorbeelden, zijn zij echter veel duurzamer. Om het systeem verder te verduurzamen, kan het worden aangesloten op een PV-installatie.

BTES-systemen

BTES (Borehole Thermal Energy Storage), ook bekend als geothermische energie, is een zeer duurzame methode om gebouwen te voorzien van verwarming en passieve koeling.
Er is echter wel een extra aansluiting nodig voor de warmwatervoorziening. Dat kan met een elektrische boiler of een booster warmtepomp, eventueel aangedreven door zonne-energie.

SEDS

SEDS is volledig bron-onafhankelijk. Het systeem kan dus hybride gekoppeld worden met om het even welke (groene) energiebron. Vandaag wordt SEDS voornamelijk gecombineerd met BTES- en PV-systemen.

 

Welk verwarmingssysteem is het goedkoopste?

Om te bepalen welk systeem het voordeligst is, kijken we naar de TCO (Total Cost of Ownership) over 20 jaar. Om die te berekenen, vergelijken we verschillende factoren: de aankoopprijs van elk systeem (inclusief een PV-installatie), het EPB, de OPEX en de jaarlijkse CO₂-uitstoot.

CAPEX collectieve verwarming

Tegenwoordig worden veel collectieve verwarmingssystemen (gedeeltelijk) aangedreven door zonne-energie. We vergelijken de aankoopprijs van elk systeem dus steeds inclusief een PV-installatie van 35,5 kWp. Zo zou elke wooneenheid 500W zonne-energie krijgen.
In die opstelling vragen SEDS en een BTES-systeem met warmtepomp de grootste investering. De systemen met de laagste aankoopprijs zijn: de lucht/waterpomp en geothermie met een elektrische boiler.

EPB

In essentie staan het EPB (EnergiePrestatie en Binnenklimaat) los van de prijs van een verwarmingssysteem. Maar de energieprestaties van het systeem dragen wel bij aan het E-peil van een gebouw.
Behaalt een gebouw een E-peil onder 20, dan moeten bewoners 5 jaar lang maar de helft van hun onroerende voorheffing betalen. Is het E-peil onder 10, dan zijn ze zelfs 5 jaar volledig vrijgesteld van onroerende voorheffing.
Op die manier komt een duurzaam verwarmingssysteem – ondanks de hogere aankoopprijs – vaak alsnog voordeliger uit.

Hoe zit dat voor SEDS?

Gecombineerd met een BTES- en PV-installatie van 35,5 kWp, kan SEDS een E-peil van 15 behalen. Met 100 kWp aan zonne-energie, kan dat zelfs een E-peil van 1 worden. Bijna energieneutraal wonen dus. Én 5 jaar volledig vrijgesteld van onroerende voorheffing.
Wat energie-efficiëntie betreft, komt alleen een BTES-systeem met warmtepomp in de buurt, met een E-peil tussen 15 en 19.

OPEX in het eerste jaar

Hoe zit het met de jaarlijkse vaste kosten van elk verwarmingssysteem? We vergeleken de systemen op basis van netkosten, onderhoud, reparaties en eventuele groenestroomcertificaten (GSC).
Een BTES-systeem met elektrische boiler gebruikt – in vergelijking met de andere systemen – het meeste netenergie en komt dus het duurste uit.
De andere verwarmingssystemen gebruiken allemaal relatief weinig netenergie.
Dankzij de GSC en een groot aantal fixed benefits, komt SEDS met een 100 kWp PV-installatie het goedkoopst uit.

Jaarlijkse CO₂ uitstoot

Ook de CO₂-uitstoot, staat op zich los van de kosten aan een verwarmingssysteem. Het draagt wél bij aan de eventuele vrijstelling van onroerende voorheffing.
We vergelijken elk verwarmingssysteem in combinatie met een PV-installatie. Zonne-energie werkt compenserend en kan je dus aftrekken van de CO₂-uitstoot.
Zoals eerder gezegd verbruikt een opstelling met BTES-systeem en elektrische boiler het meeste elektriciteit. Dit systeem genereert dus jaarlijks ook de grootste hoeveelheid CO₂.
Dankzij zijn slimme sturing en energie-efficiëntie stoot SEDS het minst uit van alle systemen. En beter nog: in combinatie met 100 kWp zonne-energie is SEDS zo goed als CO₂-neutraal. Helemaal klaar voor de toekomst!

Welk collectief verwarmingssysteem is het goedkoopste?

Eerlijk is eerlijk, SEDS integreren in je nieuwbouwproject vergt een zekere investering. Maar zijn levensduur, reparatiegemak, lage jaarlijkse kosten, energieprestatiecertificaten en energie-efficiëntie, maken het alsnog de voordeligste oplossing op de markt. Met de laagste TCO over 20 jaar, komt SEDS goedkoper uit dan eender welk collectief verwarmingssysteem. Duurzaam én niet duurzaam.

*Cijfers uit een onafhankelijk onderzoek van Sureal. Bekijk hier het volledige onderzoek.

 

Energieneutraal wonen mogelijk én toegankelijk maken?
Partner with SEDS

Peak shaving voor CO₂ -neutraal wonen

Wat is peak shaving?

Peak shaving is het afvlakken van pieken in het elektriciteitsverbruik. Door stroomverbruik gelijkmatig te verdelen, voorkom je grote netbelasting en instabiliteit op het net. Zo bespaar je niet alleen op je CO₂-uitstoot maar ook op je energierekening (tot wel een kwart!).

Peak shaving gebeurt met behulp van allerlei innovatieve technieken: van live data en computer sturing tot energieopslag en slim beheer. De totale energievraag wordt proactief beheerd, om zo korte termijn verbruikspieken te elimineren.

Load shedding

In de industrie gaat peak shaving vaak samen met “load shedding”: bepaalde stroomverbruikers voor een korte periode volledig uitschakelen om zo een energiepiek te vermijden. 

In residentiële context lijkt load shedding minder evident. Apparaten simpelweg afzetten betekent immers een groot verlies aan comfort. Met een slim energiebeheer hoeft dat echter niet het geval te zijn.

SEDS matcht peak shaving met wooncomfort

Apparaten die opwarmen en verwarmen zijn de grootste energievreters in residentiële gebouwen. Als we energiepieken willen vermijden, moeten we ze bij de bron aanpakken:  verwarmingssystemen en warmwaterboilers. SEDS (Sustainable Energy Distribution System) maakt dat mogelijk zonder een verlies aan wooncomfort.

Slim systeem

SEDS is een innovatief systeem dat collectieve wooneenheden voorziet van warm water, verwarming en passieve koeling.
Elke wooneenheid heeft een eigen SEDS-unit aangesloten op het gemeenschappelijke systeem. De units zijn computergestuurd en communiceren ook onderling. Ze voorspellen de energievraag en detecteren verbruikspieken. Vervolgens bepalen ze prioriteiten en zorgen ze dat er altijd voldoende warm water beschikbaar is. Zo maakt SEDS peak shaving en net leveling mogelijk én comfortabel.

Een voorbeeld: ‘s Avonds willen meerdere bewoners tegelijk douchen. SEDS detecteert die piekbelasting, en zoekt dan naar een slimme manier om het verbruik bij te sturen. Dat kan bijvoorbeeld door de vloerverwarming in de woonkamer een uurtje lager te zetten/ uit te schakelen. Een korte ingreep die nauwelijks effect heeft op de kamertemperatuur, maar wel een groot verschil maakt in het energieverbruik.

Buffervaten

Naast de slimme monitoring, maakt SEDS ook gebruik van buffervaten om piekbelastingen te verminderen.
Het basisverbruik van residentiële gebouwen is namelijk erg variabel en ligt veel lager dan de kortstondige energiepieken. De buffervaten fungeren dus als een soort batterij die overtollige energie opslaat tijdens dalmomenten. Die thermische energie kan dan op een later piekmoment weer door de bewoners worden gebruikt.
Zo vlakt SEDS energiepieken af en zorgt het voor een gelijkmatig energieverbruik doorheen de dag.

Hernieuwbare energie

Meer en meer huishoudens wekken zelf energie op. Die groene energie wordt meteen gebruikt, of weer toegevoegd aan het net. In theorie is dit een heel goed idee. In de praktijk leidt dit echter tot distributieverliezen en instabiliteit van het net. Dat komt omdat piekuren voor hernieuwbare energieopwekking niet gelijklopen met de gebruikspieken.
Die wisselende netbelasting maakt de overstap naar hernieuwbare energie flink lastig. Zonnepanelen bijvoorbeeld, leveren overdag het hoogste rendement, maar dan zijn bewoners vaak niet eens thuis. 

Dankzij buffervaten en de slimme aansturing ervan, overbrugt SEDS dat verschil. Zo voorkomt het piekverbruik en haalt het een optimaal rendement uit hernieuwbare energie.

 

Peak Shaving is de toekomst

Het belang van goede energieprestaties neemt alleen maar toe. Met een energieneutraal bouwproject scoor je punten bij investeerders, kopers, huurders, etc. Peak Shaving is de toekomst. Met SEDS maak je het mogelijk én comfortabel in residentiële bouwprojecten.

Samenwerken? Partner with SEDS

Legionella voorkomen in boilersystemen

Wat is Legionella en hoe raak je besmet?

In het kort, Legionella is een bacterie die Legionellose of de veteranenziekte veroorzaakt. Een ziekte die je kan oplopen bij het inademen van kleine besmette druppeltjes (nevel), bijvoorbeeld onder de douche of via een sproei-installatie. 

Legionellose veroorzaakt koorts, een longontsteking en kan in ernstige gevallen zelfs dodelijk zijn.

De Legionellabacterie komt van nature voor in veel meren, rivieren en vijvers. Ze komt pas uit haar ruststadium in stilstaand water tussen 25 en 45 graden.
In de natuur is de Legionellaconcentratie dus laag en ongevaarlijk. In warmwaterinstallaties zoals boilers, kan de bacterie echter wél tot een gevaarlijk niveau vermenigvuldigen.

Legionellagevaar in boilers met warmtepomp

Om duurzamer en energie-efficiënter te verwarmen, worden tegenwoordig veel boilersystemen gekoppeld met een boosterwarmtepomp. Op die manier kan de systeemtemperatuur verlaagd worden, en vermijd je nodeloze hoge opwarming.
Dat is goed voor het milieu, maar spijtig genoeg ook voor de Legionellabacterie. Want die gaat pas dood vanaf verwarming van 55°C.

De bacterie nestelt zich in de biofilm van centrale verwarmingsleidingen. Daar voedt ze zich met aminozuren, metalen en zuurstof uit het water. Dankzij de verlaagde watertemperatuur in de cv-installatie, kan ze er optimaal groeien.

Hoe Legionella voorkomen?

Legionella gaat dood vanaf 55°C. Thermische desinfectie is dan ook dé manier om Legionella te bestrijden. Stook de boilerinhoud wekelijks voorbij de optimale broedtemperatuur: tot 60°C voor minstens 20 minuten, tot 65°C voor minstens 10 minuten of tot 70°C voor minstens 5 minuten.

Legionellapreventie lijkt dus heel simpel: zet je boiler hoger.
Maar toch is dat niet voldoende om een 100% gezond verwarmingssysteem te garanderen. De boilerinhoud mag dan wel gedesinfecteerd zijn, maar wat met de rest van het systeem?

SEDS, 100% Legionella-proof 

Een wekelijkse reinigingscyclus doodt zo goed als alle Legionella in een cv-systeem. Maar bij SEDS nemen we geen genoegen met “zo goed als”. Een collectief verwarmingssysteem moet 100% veilig en gezond zijn. Enkel zo kunnen bewoners comfortabel, zorgeloos en gezond leven.
Hoe we dat bij SEDS garanderen?

Verdeling op lage temperatuur

Om duurzaam te verwarmen en verdeelverliezen te voorkomen, werkt de collectieve SEDS-basisunit met lage watertemperaturen. Vervolgens krijgt elke SEDS-unit een eigen buffervat met boosterwarmtepomp voor extra opwarming. Ideaal dus voor de Legionellabacterie zou je denken. Maar niets is minder waar. Onze gepatenteerde opbouw, maakt SEDS 100% Legionella safe! 

Gepatenteerde Legionella-proof opbouw

Waterverdeling gebeurt dan wel op maximum 40 graden, maar de temperatuur in de buffervaten ligt wél hoger. Want die vaten dienen namelijk ook als opslagplaats voor zelf opgewekte thermische energie.
Bovendien is elk buffervat voorzien van een hygiënespiraal, en plaatsten we de warmtewisselaar IN het vat. Zo wordt niet alleen de boilerinhoud, maar het hele leidingcircuit gereinigd. 100% Legionella-veilig dus.

Uitzonderlijke resultaten

Zoals elk nieuw verwarmingssysteem, werd ook SEDS voor de lancering aan verschillende tests onderworpen. Van monsternemingen en hygiëne-audits tot analyses, klimaatcontroles en risicoplanningen.

Niet veel later kregen we een telefoontje van WTCB: “We hebben in jaren niet zo’n Legionella-safe systeem gezien.” Daar zijn we trots op!

 

 

Hoe verwarm jij je volgende residentiële bouwproject?
Kies voor een 100% gezonde oplossing, voor de mens én de planeet.
Partner With SEDS

Verwarmen met een buffervat

Wat is een buffervat?

Een buffervat, ook buffertank genoemd is een soort batterij die overtollige energie opslaat in de vorm van warm water. Buffertanks hebben meerdere aansluitpunten, dus kunnen ze warmte van verschillende bronnen afnemen.
Die thermische energie wordt, afhankelijk van het type buffervat, tot enkele dagen bewaard.
In tegenstelling tot een conventionele boiler, levert een buffervat niet alleen warm water voor sanitaire doeleinden, maar ook voor verwarming. De tank fungeert als een tussenopslag tussen de energiebron en het centrale verwarmingssysteem. Buffervaten zijn dus dé manier om onze CV-installaties te verduurzamen. 

Zonne-energie met een buffervat

Een buffervat kan worden verwarmd met stroom van het net, maar ook met bijvoorbeeld zonne-energie. Zonnepanelen renderen het best overdag, maar de piekuren voor warmwaterverbruik in huis zijn ’s morgens en ’s avonds. Met een buffervat leg je een voorraad aan thermische energie aan. Energie die je op elk moment kan gebruiken, ook als de zon niet schijnt.
Zo haal je een hoger rendement uit je PV-installatie, en ben je steeds voorzien van je warmwaterbehoeften. 

SEDS: het duurzame verwarmingssysteem met buffervat

Wat is SEDS?

SEDS is een brononafhankelijk collectief verwarmingssysteem dat gebruik maakt van buffervaten. Door een slimme, data-driven aansturing van die buffervaten, maakt het verwarmingssysteem CO₂-neutraal wonen mogelijk, en dat aan de laagste prijs op de markt.

Klaar voor 100% hernieuwbare energie

SEDS kan worden aangesloten op elke mogelijke energiebron. Bronnen van nu én de toekomst. Als enige bron, of in een hybride opstelling. Daarmee is het verwarmingssysteem niet alleen duurzamer, maar ook volledig toekomstbestendig.
In combinatie met een PV-installatie heeft SEDS zelfs de laagste TCO op de markt.

Buffervat voor opslag van groene energie

SEDS zet zelf opgewekte energie centraal om en slaat die dan op in een buffervat. Door warm water en verwarming op te splitsen, kan de temperatuur in dat buffervat aanzienlijk verlaagd worden.
In doorsnee stookruimtes wordt water het hele jaar door tot 60 à 70 °C verwarmd. SEDS heeft op de strengste winterdagen al genoeg aan 40°C, in de zomer zelfs aan 17 graden. Die seizoensgebonden temperatuur in de buffertanks, zorgt voor een lager energieverbruik en een hogere energie-efficiëntie.

Koppeling met warmtepomp

Om warm water uit de kraan te krijgen, is uiteraard wél een hogere watertemperatuur nodig. Daarom is SEDS voorzien van een warmtepomp. Op die manier wordt enkel het water dat ook effectief gebruikt wordt, tot een hogere temperatuur verwarmd.

Zo maakt SEDS  CO₂-neutraal wonen mogelijk én comfortabel

Word koploper van de groene switch
Partner with SEDS

SEDS: de oplossing voor de energiecrisis

Voorbereidingen op energieneutraal wonen

Om een eind te maken aan de energiecrisis, moeten we af van fossiele brandstoffen. Als aannemer, architect of ingenieur bouw je aan de wereld van morgen. Je moet je projecten dus ook voorbereiden op die wereld van morgen.
Ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie staan niet stil.
Wil je dat jouw volgende bouwproject echt duurzaam en toekomstbestendig is? Investeer dan in hybride en brononafhankelijke systemen. Systemen die openstaan voor alle vormen van energie. Grijs en groen, nu en in de toekomst.
Zo groeit je bouwproject mee met de laatste innovaties en maak je energieneutraal wonen mogelijk.

Waarom energieneutraal wonen zo belangrijk is

Voordelen voor het milieu

Residentiële gebouwen zijn verantwoordelijk voor 47% van onze CO₂-uitstoot. 35 % hiervan is afkomstig van energie.
De fossiele brandstoffen zijn niet alleen uitputbaar, ze putten ook de aarde uit. Om aan de stijgende energievraag te blijven voldoen én de levenskwaliteit van toekomstige generaties veilig te stellen, is de overstap naar energieneutrale gebouwen dus essentieel.

Politieke onafhankelijkheid

Voor onze bevoorrading van fossiele brandstoffen zijn we grotendeels afhankelijk van olielanden. Fossiele energietoevoer is dan ook een machtig politiek instrument. Willen we de energiecrisis beëindigen en onze politieke en economische stabiliteit waarborgen, dan moeten we inzetten op alternatieve energiebronnen. En minstens even belangrijk: onze gebouwen voorbereiden op die nieuwe energiebronnen.

Financiële voordelen

Hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie en geothermie zijn per definitie gratis. De opwekking ervan vergt wél een zekere investeringskost. Collectieve woongebouwen zijn dan ook dé plaats om in hernieuwbare energie te investeren. Want verenigd in een energiegemeenschap, is die investering snel terugverdiend.
Het gebouw neemt toe in waarde, en de aankoop van extra energie wordt tot een absoluut minimum beperkt.

Energieneutraal wonen, nu al mogelijk met SEDS

Brononafhankelijk systeem

Met een innovatief en duurzaam systeem voorziet SEDS collectieve wooneenheden van sanitair warm water en seizoensgebonden comforttemperatuur. Het systeem werkt volledig brononafhankelijk. Zo is SEDS volledig klaar voor de opmars van hernieuwbare energiebronnen. Als enige bron, of in een hybride opstelling.

Focus op energie-efficiëntie

Behalve duurzame energieopwekking, is ook energie-efficiëntie cruciaal om energieneutraal wonen mogelijk te maken.
Om die energie-efficiëntie te garanderen is SEDS uitgerust met een buffervat en een warmtepomp aangestuurd door slimme technieken en real-time informatie.
Warm water en verwarming worden van elkaar gescheiden. Hierdoor kunnen we de watertemperatuur aanzienlijk verlagen en zelfs seizoensgebonden maken. Alleen water dat echt geconsumeerd wordt, wordt tot hogere temperaturen verwarmd.
De som van deze factoren zorgt voor een ongekende energie-efficiëntie. Zo wordt SEDS de meest rendabele vierkante meter van je bouwproject.

Goedkoopste op de markt

Last but not least moet CO₂-neutraal wonen voor iedereen toegankelijk zijn. Dus moet het vooral ook betaalbaar zijn. Of beter nog: goedkoper dan klassieke systemen.
SEDS is al rendabel vanaf 15 wooneenheden. In combinatie met een PV-systeem komt het zelfs als goedkoopste uit de test.
Bovendien evenaart het systeem ook de levensduur van het gebouw zelf. Da’s pas duurzaam bouwen.
Die toekomstbestendigheid en lage maandelijkse kosten geven SEDS de laagste TCO (total cost of ownership) op de markt. Dé oplossing voor de energiecrisis.

 

Word mee koploper van de groene switch
Partner with SEDS

BREEAM & SEDS: een ideale match

Wat is BREEAM?

BREEAM is kort voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method, een certificeringsmethode voor duurzame gebouwen en infrastructuur. 

BREEAM certificaten gaan van ‘pass’ tot ‘outstanding’. Die score wordt toegekend op basis van elementen vanaf de opbouw tot na de ingebruikname van het project. Hier opgesomd: management, gezondheid, energie, water, transport, materialen, afval, landgebruik en vervuiling.

Bouwen met het oog op een BREEAM certificaat, zorgt niet alleen voor een groen imago, maar ook een aanzienlijke waardestijging van het gebouw.
Zowel economisch als ecologisch een slimme keuze dus!

SEDS helpt je aan een hogere BREEAM score

Hoe jouw nieuwbouwproject een hoge BREEAM score kan behalen?
Door gedurende het hele bouwproces in te zetten op onderstaande keurmerken. SEDS kan daarbij helpen.

Duurzaamheid

BREEAM-gebouwen zijn duurzaam in ontwerp, bouw en gebruik. Ze worden gemaakt met duurzame materialen, duurzame installaties en een minimum aan transport. 

Om dat waar te maken, stellen we de SEDS-units in België samen. Zo blijft de afstand naar de werf zo klein mogelijk. 

Eens aangekomen op de werf, zijn de units klaar voor installatie. Dat gebeurt al tijdens de ruwbouwfase. Vanaf dan zijn ze volledig operationeel en voorzien ze het gebouw op een duurzame, energie-efficiënte manier van warm water en verwarming. Er zijn dus geen extra blazers meer nodig op de werf. Ook dat verlaagt de ecologische voetafdruk van het bouwproject.

SEDS integreert niet alleen duurzame energie in je bouwproject, het is zelf ook heel duurzaam. Het systeem is opgebouwd uit gerecycleerd materiaal en is makkelijk te repareren. Zo evenaart elke SEDS-unit de levensduur van het gebouw zelf. Da’s pas duurzaam bouwen.

Kostenbesparend

Om duurzaamheid voor iedereen toegankelijk te maken, is ook kostenbesparing één van de BREEAM keurmerken. We zijn dan ook trots om te kunnen vertellen dat SEDS, in combinatie met een PV-installatie, de laagste TCO op de markt haalt. Zo wordt duurzaam niet gewoon ‘betaalbaar’, maar goedkoper dan elk ander alternatief. 

Een aantrekkelijke propositie dus voor toekomstige bewoners, maar ook voor de opdrachtgever. Want duurzaamheid en goede energieprestaties geven het project tot wel 20% meerwaarde, alsook een grotere kans op subsidies.

Gezond

Naast de uitstoot van het gebouw, wordt bij BREEAM certificering ook gekeken naar de gezondheid en het welzijn van bewoners in het gebouw. Ook daar biedt SEDS een grote meerwaarde.

  • Zorgeloos comfort

Elke wooneenheid krijgt een eigen SEDS-unit met buffervat, booster warmtepomp en slimme sturing. Zo wordt thermische energie opgeslagen en slim ingezet. Er is dus altijd warm water en verwarming, ook al lopen de piekuren voor natuurlijke energieopwekking en verbruik niet gelijk.

  • Passieve koeling

Behalve die zorgeloosheid, biedt SEDS nog een grote meerwaarde: passieve koeling. Om verdeelverliezen tussen het collectieve systeem en de individuele units te voorkomen, werkt SEDS met lage watertemperaturen. In de zomer zo’n 17°C. Dat koude water wordt vervolgens door de vloerverwarmingsinstallatie gestuurd. Zo genieten bewoners ook tijdens de warmste zomerdagen van een aangename binnentemperatuur.

  • Legionella-proof

De legionella bacterie voelt zich het best in water tussen 20 en 50 graden. Collectieve verwarmingssystemen zijn er dus uiterst vatbaar voor. SEDS niet. Met zijn vernieuwende, gepatenteerde opbouw is het systeem 100% legionella proof. Ook zo draagt SEDS bij aan de gezondheid en het welzijn van bewoners.

Toekomstbestendig

Een laatste BREEAM keurmerk is toekomstbestendigheid. Want, hoe duurzaam een project ook werd opgebouwd, als het niet klaar is voor de toekomst, moet het binnen enkele jaren worden afgebroken.

Met de integratie van SEDS, wordt jouw nieuwbouwproject 100% toekomstbestendig. SEDS is namelijk volledig brononafhankelijk. Het systeem staat dus open voor elke energiebron, nu en in de toekomst.
Op die manier groeit SEDS mee met de laatste ontwikkelingen. Zo is jouw project klaar voor de opkomst van nieuwe groene energiebronnen. Als enige bron of in een hybride opstelling.

 

Van ‘Pass’ naar ‘Outstanding

SEDS is dé manier om punten te scoren bij de BREEAM certificering van residentiële gebouwen. Het collectieve verwarmingssysteem maakt CO₂ neutraal wonen mogelijk en is rendabel vanaf 15 wooneenheden. 

Wordt jouw volgende project BREEAM certified?

Partner with SEDS

Tijd voor een duurzame energieswitch.

#inventorsday

Of de energieprijzen gaan blijven stijgen? Waarschijnlijk wel. De vraag is hoe wij daar vanuit de bouwsector op reageren. Eén ding is duidelijk: het is tijd voor een duurzame energieswitch. We zijn dan ook best trots vandaag op #inventorsday aan te kondigen dat wij die switch kunnen mogelijk maken.

Dat doen we met SEDS, een collectief verwarmingssysteem voor energieneutraal wonen. Het innovatieve opzet wist ook minister voor energie Tinne Van der Straeten helemaal warm te maken.

Wat is SEDS precies

Seds is een innovatief systeem dat collectieve wooneenheden voorziet van sanitair warm water en seizoensgebonden comforttemperatuur. Van studies ter plaatse, tot installatie, monitoring en onderhoud achteraf. En dat met een vaste prijs op maandbasis en maximum aan comfort.

Het grootste voordeel? We doen het allemaal op een futureproof en energie-efficiënte manier waardoor u zeker bent van de laagste TCO in de markt. Een zorgeloze investering die zichzelf terugverdient.

 

Exit mobile version