blog detail

SEDS: de oplossing voor de energiecrisis

Voorbereidingen op energieneutraal wonen

Om een eind te maken aan de energiecrisis, moeten we af van fossiele brandstoffen. Als aannemer, architect of ingenieur bouw je aan de wereld van morgen. Je moet je projecten dus ook voorbereiden op die wereld van morgen.
Ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie staan niet stil.
Wil je dat jouw volgende bouwproject echt duurzaam en toekomstbestendig is? Investeer dan in hybride en brononafhankelijke systemen. Systemen die openstaan voor alle vormen van energie. Grijs en groen, nu en in de toekomst.
Zo groeit je bouwproject mee met de laatste innovaties en maak je energieneutraal wonen mogelijk.

Waarom energieneutraal wonen zo belangrijk is

Voordelen voor het milieu

Residentiële gebouwen zijn verantwoordelijk voor 47% van onze CO₂-uitstoot. 35 % hiervan is afkomstig van energie.
De fossiele brandstoffen zijn niet alleen uitputbaar, ze putten ook de aarde uit. Om aan de stijgende energievraag te blijven voldoen én de levenskwaliteit van toekomstige generaties veilig te stellen, is de overstap naar energieneutrale gebouwen dus essentieel.

Politieke onafhankelijkheid

Voor onze bevoorrading van fossiele brandstoffen zijn we grotendeels afhankelijk van olielanden. Fossiele energietoevoer is dan ook een machtig politiek instrument. Willen we de energiecrisis beëindigen en onze politieke en economische stabiliteit waarborgen, dan moeten we inzetten op alternatieve energiebronnen. En minstens even belangrijk: onze gebouwen voorbereiden op die nieuwe energiebronnen.

Financiële voordelen

Hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie en geothermie zijn per definitie gratis. De opwekking ervan vergt wél een zekere investeringskost. Collectieve woongebouwen zijn dan ook dé plaats om in hernieuwbare energie te investeren. Want verenigd in een energiegemeenschap, is die investering snel terugverdiend.
Het gebouw neemt toe in waarde, en de aankoop van extra energie wordt tot een absoluut minimum beperkt.

Energieneutraal wonen, nu al mogelijk met SEDS

Brononafhankelijk systeem

Met een innovatief en duurzaam systeem voorziet SEDS collectieve wooneenheden van sanitair warm water en seizoensgebonden comforttemperatuur. Het systeem werkt volledig brononafhankelijk. Zo is SEDS volledig klaar voor de opmars van hernieuwbare energiebronnen. Als enige bron, of in een hybride opstelling.

Focus op energie-efficiëntie

Behalve duurzame energieopwekking, is ook energie-efficiëntie cruciaal om energieneutraal wonen mogelijk te maken.
Om die energie-efficiëntie te garanderen is SEDS uitgerust met een buffervat en een warmtepomp aangestuurd door slimme technieken en real-time informatie.
Warm water en verwarming worden van elkaar gescheiden. Hierdoor kunnen we de watertemperatuur aanzienlijk verlagen en zelfs seizoensgebonden maken. Alleen water dat echt geconsumeerd wordt, wordt tot hogere temperaturen verwarmd.
De som van deze factoren zorgt voor een ongekende energie-efficiëntie. Zo wordt SEDS de meest rendabele vierkante meter van je bouwproject.

Goedkoopste op de markt

Last but not least moet CO₂-neutraal wonen voor iedereen toegankelijk zijn. Dus moet het vooral ook betaalbaar zijn. Of beter nog: goedkoper dan klassieke systemen.
SEDS is al rendabel vanaf 15 wooneenheden. In combinatie met een PV-systeem komt het zelfs als goedkoopste uit de test.
Bovendien evenaart het systeem ook de levensduur van het gebouw zelf. Da’s pas duurzaam bouwen.
Die toekomstbestendigheid en lage maandelijkse kosten geven SEDS de laagste TCO (total cost of ownership) op de markt. Dé oplossing voor de energiecrisis.

 

Word mee koploper van de groene switch
Partner with SEDS

Exit mobile version