Buffertank met zonnepanelen

Verwarmen met een buffervat

Wat is een buffervat?

Een buffervat, ook buffertank genoemd is een soort batterij die overtollige energie opslaat in de vorm van warm water. Buffertanks hebben meerdere aansluitpunten, dus kunnen ze warmte van verschillende bronnen afnemen.
Die thermische energie wordt, afhankelijk van het type buffervat, tot enkele dagen bewaard.
In tegenstelling tot een conventionele boiler, levert een buffervat niet alleen warm water voor sanitaire doeleinden, maar ook voor verwarming. De tank fungeert als een tussenopslag tussen de energiebron en het centrale verwarmingssysteem. Buffervaten zijn dus dé manier om onze CV-installaties te verduurzamen. 

Zonne-energie met een buffervat

Een buffervat kan worden verwarmd met stroom van het net, maar ook met bijvoorbeeld zonne-energie. Zonnepanelen renderen het best overdag, maar de piekuren voor warmwaterverbruik in huis zijn ’s morgens en ’s avonds. Met een buffervat leg je een voorraad aan thermische energie aan. Energie die je op elk moment kan gebruiken, ook als de zon niet schijnt.
Zo haal je een hoger rendement uit je PV-installatie, en ben je steeds voorzien van je warmwaterbehoeften. 

SEDS: het duurzame verwarmingssysteem met buffervat

Wat is SEDS?

SEDS is een brononafhankelijk collectief verwarmingssysteem dat gebruik maakt van buffervaten. Door een slimme, data-driven aansturing van die buffervaten, maakt het verwarmingssysteem CO₂-neutraal wonen mogelijk, en dat aan de laagste prijs op de markt.

Klaar voor 100% hernieuwbare energie

SEDS kan worden aangesloten op elke mogelijke energiebron. Bronnen van nu én de toekomst. Als enige bron, of in een hybride opstelling. Daarmee is het verwarmingssysteem niet alleen duurzamer, maar ook volledig toekomstbestendig.
In combinatie met een PV-installatie heeft SEDS zelfs de laagste TCO op de markt.

Buffervat voor opslag van groene energie

SEDS zet zelf opgewekte energie centraal om en slaat die dan op in een buffervat. Door warm water en verwarming op te splitsen, kan de temperatuur in dat buffervat aanzienlijk verlaagd worden.
In doorsnee stookruimtes wordt water het hele jaar door tot 60 à 70 °C verwarmd. SEDS heeft op de strengste winterdagen al genoeg aan 40°C, in de zomer zelfs aan 17 graden. Die seizoensgebonden temperatuur in de buffertanks, zorgt voor een lager energieverbruik en een hogere energie-efficiëntie.

Koppeling met warmtepomp

Om warm water uit de kraan te krijgen, is uiteraard wél een hogere watertemperatuur nodig. Daarom is SEDS voorzien van een warmtepomp. Op die manier wordt enkel het water dat ook effectief gebruikt wordt, tot een hogere temperatuur verwarmd.

Zo maakt SEDS  CO₂-neutraal wonen mogelijk én comfortabel

Word koploper van de groene switch
Partner with SEDS

Exit mobile version