Blog-interview-Eric-Severyns

SEDS klaar voor de toekomst – Eric Severyns

Maar wat is SEDS nu juist? SEDS staat voor Sustainable Energy Distribution System. Het is een future-proof systeem dat collectieve wooneenheden op een energie-efficiënte manier voorziet van warm water en een seizoensgebonden comforttemperatuur. 

“We gaan aan passieve koeling doen. Warmte die uit het appartement wordt gehaald, wordt gebruikt voor de aanmaak van sanitair warm water en overschotten worden in de bodem gestockeerd. Die overschotten worden dan weer in de winter gebruikt om de appartementen opnieuw te verwarmen”, zegt Eric. 

SEDS wil maximaal comfort bieden aan de bewoners en dat op de meest duurzame manier. Het systeem is dan ook volledig circulair opgezet. Verder kan de installatie ook gekoppeld worden aan zonnepanelen. Op die manier kan zonne-energie worden omgezet in elektriciteit. Die kan dan gebruikt worden om de systemen te laten werken zonder dat er nood is aan energie van centrales of aan fossiele brandstoffen. “Na verloop van tijd willen we ook gebruik gaan maken van waterstof, als de tijd daar rijp voor is”, legt Eric uit. 

Maar hoe gaan ze nu precies te werk? Eric Severyns legt het je uit in onderstaand filmpje.

 

Film – Eric Severyns

Transcriptie

Het overgrote deel van de CO2-uitstoot komt van woongebouwen. Daarop ingrijpen en die woongebouwen energiezuiniger maken, dat gaat een enorme bijdrage leveren naar het CO2-neutraal worden van onze maatschappij toe. Iets wat in bepaalde klimaatdoelstellingen tegen 2050 beoogt wordt, is dat grotere collectieve gebouwen ‘off-grid’ zouden moeten kunnen draaien. Het SEDS systeem is daarbij volgens mij een zeer belangrijke schakel die nu al die gebouwen kan klaarmaken voor de toekomst.
SEDS staat voor ‘Sustainable Energy Distribution System’. Wij willen maximaal comfort bieden aan de bewoners en dat op de meest duurzame manier. Het systeem is volledig circulair opgezet. Er worden materialen gebruikt die, ook na einde levensduur, volledig gerecycleerd kunnen worden. De basisgedachte is om energieverdeling te doen op de laagst mogelijke temperatuur. Dit enerzijds om geen energieverliezen te doen of minimale energieverliezen in het gebouw te hebben. Anderzijds om absoluut klaar te staan voor eender welke vorm van energie die er op dit moment is en die er in de komende 30 of 50 jaar zal komen. We zijn ook klaar om eventueel de overstap te maken in de centrale opwekkingsruimte naar waterstof wanneer die technologie zich zou ontwikkelen.

Met het gebruik van geothermie kunnen we verminderingen in de aan te kopen energie realiseren tot 60 à 70%. In bepaalde gevallen zelfs tot 90%. Er gaat een shift moeten gebeuren in de mindset van mensen om een hoog comfort te hebben met een aanvaardbaar energieverbruik en op termijn te bekomen tot een CO2- neutrale maatschappij. De grootste drempels zullen zoals steeds de financiële drempels zijn alsook de wil om financiële inspanningen te doen om daar te geraken. Maar het zijn niet alleen de gebouwen. Het zijn alle aspecten samen: de manier waarop gebouwd wordt, de manier waarop er met de zon omgegaan wordt, de manier waarop energie opgewerkt en verdeeld wordt… Maar het is enkel door die samenwerking dat we op deze manier projecten kunnen realiseren die ons kan leren hoe we het in de toekomst optimaal kunnen gaan uitbouwen en gaan doen.

Exit mobile version