Peak shaving

Peak shaving voor CO₂ -neutraal wonen

Wat is peak shaving?

Peak shaving is het afvlakken van pieken in het elektriciteitsverbruik. Door stroomverbruik gelijkmatig te verdelen, voorkom je grote netbelasting en instabiliteit op het net. Zo bespaar je niet alleen op je CO₂-uitstoot maar ook op je energierekening (tot wel een kwart!).

Peak shaving gebeurt met behulp van allerlei innovatieve technieken: van live data en computer sturing tot energieopslag en slim beheer. De totale energievraag wordt proactief beheerd, om zo korte termijn verbruikspieken te elimineren.

Load shedding

In de industrie gaat peak shaving vaak samen met “load shedding”: bepaalde stroomverbruikers voor een korte periode volledig uitschakelen om zo een energiepiek te vermijden. 

In residentiële context lijkt load shedding minder evident. Apparaten simpelweg afzetten betekent immers een groot verlies aan comfort. Met een slim energiebeheer hoeft dat echter niet het geval te zijn.

SEDS matcht peak shaving met wooncomfort

Apparaten die opwarmen en verwarmen zijn de grootste energievreters in residentiële gebouwen. Als we energiepieken willen vermijden, moeten we ze bij de bron aanpakken:  verwarmingssystemen en warmwaterboilers. SEDS (Sustainable Energy Distribution System) maakt dat mogelijk zonder een verlies aan wooncomfort.

Slim systeem

SEDS is een innovatief systeem dat collectieve wooneenheden voorziet van warm water, verwarming en passieve koeling.
Elke wooneenheid heeft een eigen SEDS-unit aangesloten op het gemeenschappelijke systeem. De units zijn computergestuurd en communiceren ook onderling. Ze voorspellen de energievraag en detecteren verbruikspieken. Vervolgens bepalen ze prioriteiten en zorgen ze dat er altijd voldoende warm water beschikbaar is. Zo maakt SEDS peak shaving en net leveling mogelijk én comfortabel.

Een voorbeeld: ‘s Avonds willen meerdere bewoners tegelijk douchen. SEDS detecteert die piekbelasting, en zoekt dan naar een slimme manier om het verbruik bij te sturen. Dat kan bijvoorbeeld door de vloerverwarming in de woonkamer een uurtje lager te zetten/ uit te schakelen. Een korte ingreep die nauwelijks effect heeft op de kamertemperatuur, maar wel een groot verschil maakt in het energieverbruik.

Buffervaten

Naast de slimme monitoring, maakt SEDS ook gebruik van buffervaten om piekbelastingen te verminderen.
Het basisverbruik van residentiële gebouwen is namelijk erg variabel en ligt veel lager dan de kortstondige energiepieken. De buffervaten fungeren dus als een soort batterij die overtollige energie opslaat tijdens dalmomenten. Die thermische energie kan dan op een later piekmoment weer door de bewoners worden gebruikt.
Zo vlakt SEDS energiepieken af en zorgt het voor een gelijkmatig energieverbruik doorheen de dag.

Hernieuwbare energie

Meer en meer huishoudens wekken zelf energie op. Die groene energie wordt meteen gebruikt, of weer toegevoegd aan het net. In theorie is dit een heel goed idee. In de praktijk leidt dit echter tot distributieverliezen en instabiliteit van het net. Dat komt omdat piekuren voor hernieuwbare energieopwekking niet gelijklopen met de gebruikspieken.
Die wisselende netbelasting maakt de overstap naar hernieuwbare energie flink lastig. Zonnepanelen bijvoorbeeld, leveren overdag het hoogste rendement, maar dan zijn bewoners vaak niet eens thuis. 

Dankzij buffervaten en de slimme aansturing ervan, overbrugt SEDS dat verschil. Zo voorkomt het piekverbruik en haalt het een optimaal rendement uit hernieuwbare energie.

 

Peak Shaving is de toekomst

Het belang van goede energieprestaties neemt alleen maar toe. Met een energieneutraal bouwproject scoor je punten bij investeerders, kopers, huurders, etc. Peak Shaving is de toekomst. Met SEDS maak je het mogelijk én comfortabel in residentiële bouwprojecten.

Samenwerken? Partner with SEDS

Exit mobile version